AUDICIONS TROMPA i TROMBÓ

AUDICIONS TROMPA i TROMBÓ

Obert plaç d’inscripició.

 8a TEMPORADA 2022-2023

Audicions  de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona  per la VIII Temporada de l’orquestra. Un mínim de sis programes simfònics, concerts a diferents localitats  a més de  concerts a Barcelona  dins el Cicle JOSB  al  Palau de la Música Catalana i al Teatre l’Aliança.

Poves d’admissió 21 de gener de  2023

Estudiants de totes les nacionalitats poden presentar-se a les audicions per formar part de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona.

Convocatòria:   

Una plaça de Trombó i una de Trompa.

Condicions

  • Haver complert 15 anys i no superar el 26.
  • Cursar estudis superiors, últim  curs de grau mitjà o bé tenir un nivell similar.

INSCRIPCIONS

Els sol•licitants hauran d’emplenar el formulari i enviar-ho online especificant:

  • dades personals
  • breu curriculum vitae amb la seva situació acadèmica
  • obra que interpretarán en l’audició

AUDICIONS

Les audicions es celebrarán  a la sala del Centre Cívic “La Sedeta”, de Barcelona, C/ Sicília 321  veure mapa i a l’Escola de Música de l’Eixample C/ Sardenya 368.

Els aspirants que hagin emplenat el formulari rebran un correu electrònic amb el calendari i horari que els correspongui. El dia de l’audició ha de presentar-se:

  • Copia del DNI.
  • Copia de la partitura de l’obra a interpretar.

Es valorarà el nivell, la musicalitat, afinació, ritme, en funció de l’edat i projecció de cada aspirant. La prova constarà de dues fases, en la primera s’interpretarà una obra de lliure elecció a escollir entre un concert, sonata, etc. amb una durada d’execució màxima de 10 minuts, i una segona prova de lectura a primera vista. Els participants realitzaran la prova sense piano.

ADMISIONS

Finalitzades les proves d’admisió i en el termini màxim d’una setmana, es comunicaran els resultats als aspirants, mitjançant un correu electrònic. Els admesos  tindran dret a una plaça permanent en la JOSB durant dos anys.

L’ingrés a la JOSB com a músic titular inclou l’abonament a l’associació d’una una quota renovable cada sis mesos per un import de 250€  semestralment al gener  i Juliol de  cada any. ( Trombons abonan 150€ semetrals atés que no tocan en tots els programes.)

Els candidats que després de les audicions no hagin entrat a formar part de la JOSB, quedaran dins  la borsa d’instrumentistes de l’Orquestra.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ONLINE AQUÍ.

Comparte !