AUDICIONS  JUNY 2018

AUDICIONS JUNY 2018

IV TEMPORADA 2018-2019

Proves d’admissió per la quarta temporada 18/19, amb la realitazació d’ un mínim de sis programes simfònics diferents, concerts a l’Auditori de Barcelona, Palau de la Música Catalana entre d’altres i com a novetat la primera Gira de la JOSB.

Poves d’admissió

Estudiants de totes les nacionalitats poden presentar-se a les audicions per formar part de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona.

Condicions

  • Haver complert 16 anys i no superar el 26.
  • Cursar estudis superiors, últims cursos de grau mitjà o bé tenir un nivell similar.

Convocatòria  JUNY  2018, dies 15, 16 i 17.

Proves d’admissió en places limitades  i creació d’una  borsa d’instrumentistes en totes les seccions de l’orquestra.

INSCRIPCIONS

Els sol•licitants hauran d’emplenar el formulari i enviar-ho online especificant:

  • dades personals
  • breu curriculum vitae amb la seva situació acadèmica
  • obra que interpretarán en l’audició

AUDICIONS

Les audicions es celebrarán  a la sala del Centre Cívic “La Sedeta”, de Barcelona, C/ Sicília 321  veure mapa

Els aspirants que hagin emplenat el formulari rebran un correu electrònic amb el calendari i horari que els correspongui. El dia de l’audició ha de presentar-se:

  • Copia del DNI.
  • Copia de la partitura de l’obra a interpretar.

Es valorarà el nivell, la musicalitat, afinació, ritme, en funció de l’edat i projecció de cada aspirant. La prova constarà de dues fases, en la primera s’interpretarà una obra de lliure elecció a escollir entre un concert, sonata, etc. amb una durada d’execució màxima de 10 minuts, i una segona prova de lectura a primera vista. Els participants realitzaran la prova sense piano.

ADMISIONS

Finalitzades les proves d’admisió i en el termini màxim d’una setmana, es comunicaran els resultats als aspirants, mitjançant un correu electrònic. Els admesos  tindran dret a una plaça permanent en la JOSB durant dos anys.

L’ingrés en la JOSB suposa abonar a l’associació una quota cada sis mesos, l’import de l’abonament semestral és de 250€. (Juliol-Gener).

(El Trombó, la Tuba i la Percussió tenen a la JOSB una tarifa semestral reduïda).

Els candidats que després de les audicions no hagin entrat a formar part de la JOSB, quedaran dins  la borsa d’instrumentistes de l’Orquestra.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ONLINE AQUÍ.

Comparte !