AUDICIONS  GENER 2018

AUDICIONS GENER 2018

Estudiants de totes les nacionalitats poden presentar-se a les audicions per formar part de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona

Condicions

  • Haver complert 16 anys.
  • Cursar estudis superiors, últims cursos de grau mitjà o bé tenir un nivell similar.
  • No s’accepten solicituts d’estudiants de música nascuts abans  de 1987.

Convocatòria GENER  2018:

PLACES LIMITADES.

4 Violins

2 Violes

2 Violoncels

1 Trombó

1 Trompeta

INSCRIPCIONS

Els sol•licitants hauran d’emplenar el formulari i enviar-ho online especificant:

  • dades personals
  • breu curriculum vitae amb la seva situació acadèmica
  • obra que interpretarán en l’audició

AUDICIONS

Les audicions es celebrarán  a la sala del Centre Cívic “La Sedeta”, de Barcelona, C/ Sicília 321  veure mapa

Els aspirants que hagin emplenat el formulari rebran un correu electrònic amb el calendari i horari que els correspongui. El dia de l’audició ha de presentar-se:

  • Copia del DNI.
  • Copia de la partitura de l’obra a interpretar.

Es valorarà el nivell, la musicalitat, afinació, ritme, en funció de l’edat i projecció de cada aspirant. La prova constarà de dues fases, en la primera s’interpretarà una obra de lliure elecció a escollir entre un concert, sonata, etc. amb una durada d’execució màxima de 10 minuts, i una segona prova de lectura a primera vista. Els participants realitzaran la prova sense piano.

ADMISIONS

Finalitzades les audicions i en el termini màxim d’una setmana, es comunicaran els resultats als aspirants, mitjançant un correu electrònic. Els admesos  tindran dret a una plaça permanent en la JOSB durant dos anys

L’ingrés en la JOSB suposa abonar a l’associació una quota cada sis mesos, l’import de l’abonament semestral és de 250€. (Gener i Juliol).

(El Trombó, la Tuba i la Percussió tenen a la JOSB una tarifa semestral reduïda).

Els candidats que després de les audicions no hagin entrat a formar part de la JOSB, quedaran en reserva de l’Orquestra. Més info a info@josb.cat

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ONLINE AQUÍ.

Comparte !