AUDICIONS JUNY 2023

AUDICIONS JUNY 2023

Obert el periode d’inscripició!

 9a TEMPORADA 2023-2024

Audicions  de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona  per la 9a Temporada 23/24.

La JOSB ofereix una formació pedagògica orquestral d’alt nivell artístic en el marc d’una temporada de concerts amb un  mínim de sis programes simfònics, gira a Anglaterra , debut al Cadogan Hall de Londres, tornem a l’Auditori de Saragossa, concerts a diferents localitats com l’Atlantida  de Vic o al Teatre l’Aliança  i cincs concerts de la temporada de la JOSB  al  Palau de la Música Catalana.

Poves d’admissió 10, 17 i 18 de Juny de  2023.

Estudiants de totes les nacionalitats poden presentar-se a les audicions per formar part de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona.

Convocatòria Juny.  Places limitades de:

Flauta, Clarinet , Trompeta, Trompa, Tuba, Violí , Viola, Violoncel i Contrabaix.

Condicions

  • Haver complert 15 anys i no superar el 26.
  • Cursar estudis superiors, últim  curs de grau mitjà o bé tenir un nivell similar.

INSCRIPCIONS

Els sol•licitants hauran d’emplenar el formulari i enviar-ho online especificant:

  • dades personals
  • breu curriculum vitae amb la seva situació acadèmica
  • obra que interpretarán en l’audició

AUDICIONS

Les audicions es celebrarán  a l’Escola de Música de l’Eixample C/ Sardenya 368.

Els aspirants que hagin emplenat el formulari rebran un correu electrònic amb el calendari i horari que els correspongui. El dia de l’audició ha de presentar-se:

  • Copia del DNI.
  • Copia de la partitura de l’obra a interpretar.

Es valorarà el nivell, la musicalitat, afinació, ritme, en funció de l’edat i projecció de cada aspirant. La prova constarà de dues fases, en la primera s’interpretarà una obra de lliure elecció a escollir entre un concert, sonata, etc. amb una durada d’execució màxima de 10 minuts, i una segona prova de lectura a primera vista. Els participants realitzaran la prova sense piano.

ADMISIONS

Finalitzades les proves d’admisió i en el termini màxim d’una setmana, es comunicaran els resultats als aspirants, mitjançant un correu electrònic. Els admesos  tindran dret a una plaça permanent en la JOSB durant dos anys.

L’ingrés a la JOSB com a músic titular inclou l’abonament a l’associació d’una una quota renovable cada sis mesos per un import de 250€  semestralment al Juliol  i gener de  cada any. ( La tuba te un preu reduït atès que no participa en tots els programes)

Els candidats que després de les audicions no hagin entrat a formar part de la JOSB, quedaran dins  la borsa d’instrumentistes de l’Orquestra.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ONLINE AQUÍ.

Comparte !